Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161104
O
Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

Detail služby

161104
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Špecifikácie služby