Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161102
O
Žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

Detail služby

161102
žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Špecifikácie služby