Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161101
N
Žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

161101
žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Špecifikácie služby