Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161004
O
Vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

Detail služby

161004
vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

Špecifikácie služby