Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161003
N
Vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

161003
vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

Špecifikácie služby