Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161002
O
Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

Detail služby

161002
vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

Špecifikácie služby