Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161001
N
Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

161001
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

Špecifikácie služby