Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160902
N
Chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

Detail služby

160902
chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|OXIDUJÚCE LÁTKY

Špecifikácie služby