Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160901
N
Manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)

Detail služby

160901
manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|OXIDUJÚCE LÁTKY

Špecifikácie služby