Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160807
N
Použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

Detail služby

160807
použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|POUŽITÉ KATALYZÁTORY

Špecifikácie služby