Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160802
N
Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

Detail služby

160802
použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|POUŽITÉ KATALYZÁTORY

Špecifikácie služby