Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160799
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

160799
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov| ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13

Špecifikácie služby