Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160709
N
Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

Detail služby

160709
odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13

Špecifikácie služby