Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160708
N
Odpady obsahujúce olej

Detail služby

160708
odpady obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13

Špecifikácie služby