Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160606
N
Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

Detail služby

160606
oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Špecifikácie služby