Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160604
O
Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

Detail služby

160604
alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Špecifikácie služby