Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160603
N
Batérie obsahujúce ortuť

Detail služby

160603
batérie obsahujúce ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Špecifikácie služby