Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160602
N
Niklovo-kadmiové batérie

Detail služby

160602
niklovo-kadmiové batérie
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Špecifikácie služby