Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160509
O
Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

Detail služby

160509
vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

Špecifikácie služby