Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160508
N
Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

160508
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

Špecifikácie služby