Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160507
N
Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

160507
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

Špecifikácie služby