Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160506
N
Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

Detail služby

160506
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

Špecifikácie služby