Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160505
O
Plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

Detail služby

160505
plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

Špecifikácie služby