Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160504
N
Tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

160504
tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

Špecifikácie služby