Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160402
N
Pyrotechnické odpady

Detail služby

160402
pyrotechnické odpady
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝBUŠNÍN

Špecifikácie služby