Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160306
O
Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

Detail služby

160306
organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

Špecifikácie služby