Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160305
N
Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

160305
organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

Špecifikácie služby