Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160304
O
Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

Detail služby

160304
anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

Špecifikácie služby