Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160303
N
Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

160303
anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

Špecifikácie služby