Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160216
O
Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

Detail služby

160216
časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby