Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160215
N
Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

Detail služby

160215
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby