Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160214
O
Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

Detail služby

160214
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby