Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160213
N
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

Detail služby

160213
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby