Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160212
N
Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

Detail služby

160212
vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby