Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160211
N
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

Detail služby

160211
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby