Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160210
N
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09

Detail služby

160210
vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby