Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160209
N
Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

Detail služby

160209
transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Špecifikácie služby