Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160199
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

160199
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby