Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160122
O
Časti inak nešpecifikované

Detail služby

160122
časti inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby