Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160120
O
Sklo

Detail služby

160120
sklo
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby