Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160119
O
Plasty

Detail služby

160119
plasty
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby