Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160118
O
Neželezné kovy

Detail služby

160118
neželezné kovy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby