Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160117
O
Železné kovy

Detail služby

160117
železné kovy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby