Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160116
O
Nádrže na skvapalnený plyn

Detail služby

160116
nádrže na skvapalnený plyn
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby