Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160115
O
Nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

Detail služby

160115
nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby