Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160114
N
Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

160114
nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby