Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160113
N
Brzdové kvapaliny

Detail služby

160113
brzdové kvapaliny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby