Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160112
O
Brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

Detail služby

160112
brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby