Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160111
N
Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

Detail služby

160111
brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby