Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
160110
N
Výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše

Detail služby

160110
výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A O

Špecifikácie služby